Leegstand van bedrijfspanden

Voor eigenaars is het soms lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk om leegstand te vermijden. Nochtans houdt de overheid dat scherp in het oog en worden boetes opgelegd die zeer hoog kunnen oplopen.  Heel wat eigenaars worden daarmee geconfronteerd en maken de problemen soms erger door niet, of niet op de gepaste wijze bezwaar in te dienen of andere stappen te zetten.

Rina Colson is goed op de hoogte van deze materie en kan u bijstaan in deze moeilijke en delicate materie. 

Op 15 mei 2019 is er een informatieavond in onze kantoren over dit onderwerp, als interesse om deel te nemen -> bel even of stuur een email.